Čištění koberců a pracovní postup

Čištění koberců, čištění koberců Praha, čištění koberců Plzeň, Čištění koberců střední Čechy, renovace koberců, hloubkové čištění koberců, revitalizace koberců, extrakční čištění koberců, mokré čištění koberců, vlhké čištění koberců, pěnové čištění koberců, antibakteriální čištění koberců, suché granulátové čištění koberců, dezinfekce koberců, dezodorace koberců, protišpinivá ochrana koberců, impregnace koberců je naše firma Kobercový Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a Vámi požadovaného rozsahu služeb ve špičkové kvalitě dle našich interních firemních standardů a směrnic Diamond Professional™ a norem IICRC™ a odborně prováděcího systému ISIS System™.

Pracovní postup pro čištění koberců

Kobercový Servis® má za cíl dosahovat vysoké kvality a efektivity námi prováděných revitalizačních a odborně prováděcích prací a očekávaného výsledku. Důkladným metodickým a odborně způsobilým pracovním postupem, kteří naši pracovníci dodržují na základně striktního firemního manuálu se naší firmě tohoto cíle daří dosahovat a být prestižní firmou v oboru renovace, revitalizace, čištění a ochrany kobercových povrchů a podlah dle norem IICRC™ a patentního odborně prováděcího systému ISIS System™.

ISIS System™ je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu dřevěných povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative – System (Inteligentní povrchový inovativní systém). ISIS System™ je posláním naší firmy, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

Pracovní postup pro čištění kobercůTato interní technologická norma naší firmy přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích kamenických standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany dřevěných a přírodních povrchů a podlah a svěřeného majetku.

Renovace koberců, čištění koberců a údržba syntetických a přírodních koberců a jejich profesionální následná ochrana a impregnace díky moderní době nově vyráběným materiálů je čím dál specifičtější obor s důrazem na odborně prováděcí znalosti zboží a materiálového znalectví realizační firmy Kobercový Servis®. Na základě této skutečnosti naše firma je držitelem a absolventem českých a mezinárodních odborně-realizačních školení u výrobců podlahových materiálů včetně školení u specializovaných výrobců a dodavatelů v rámci České republiky, Evropy a Velké Británie.

Pracovní postup pro čištění koberců

Renovace, čištění a údržba koberců a objednávka

Objednávka renovace a čištění koberců předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Naše služby objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky a specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Velikost a plocha prostoru
 3. Termín a čas realizace
 4. Rozsah realizace a prací
 5. Typ povrchu a stav povrchu
 6. Náročnost revitalizace a čištění
 7. Speciální či nadstandardní úkony

Vedoucí pracovník či manažer firmy s klientem projde předběžnou objednávku a doplní či upřesní se věci, které nejsou součástí objednávky – preferuje se napsat či doplnit ke stávající objednávce. Následně se zpřesní celkový předpokládaný odhad času / hod či m2. Vždy se sděluje sazba / cena bez DPH (tzn. 15% nebo 21%).

V případě, že je či bude klient / zákazník limitován časem, kdy mají být práce dokončeny, je nutné klienta požádat o stanovení priorit jednotlivých úkonů výškových prací a tyto priority ze strany realizačního týmu dodržet.

Pracovní postup pro čištění koberců

Renovace, čištění a údržba koberců a kalkulace

Renovace, čištění a údržba koberců, příprava a tvorba cenového rozpočtu je stanovena na základě detailních telefonických informací či v mnoha případech na základě osobní prohlídky prostor a odborné inspekci povrchů a to především v případech větších prostor či specifičtějších objednávek. Důvodem je důkladně provést inspekci a revizi stavu povrchů, zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je dle našich interních směrnic a firemního kodexu Diamond Professional™ vypracován cenový rozpočet a zaslán našemu klientovi.

Renovace, čištění a údržba koberců a následná cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

Pracovní postup pro čištění koberců

 1. Počet pracovníků
 2. Počet hodin (vždy odhad)
 3. Cena Kč / hod
 4. Cena Kč /m2
 5. Režijní náklady
 6. Speciální čističe / impregnace
 7. Celková konečná částka

Renovace, čištění a údržba koberců má svá specifika. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případech se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu provádění výškových prací mají povinnost upozornit na případný nárůst počtu hodin či m2 plochy.

Pracovní postup pro čištění koberců

Renovace, čištění a údržba koberců a kodex firmy

Profesionální kodex firmy Kobercový Servis® je v zájmu zachováni transparentního chování společnosti a vede a slouží k prevenci možných negativních reakcí veřejnosti v případě, že se bude zdát, že její zájmy (zejména bezpečnost) jsou nějak ohroženy, se firma Kobercový Servis® dobrovolně a z vlastní iniciativy hlásí, k společné iniciativě EU v oblasti facility managementu a údržby nemovistostí zaměřené na bezpečnou a odpovědnou strategii v vědách a technologiích a metodických či technologických prováděcích postupech. Firemní kodex Diamond Professional™ zavazuje všechny členy vedení společnosti, zaměstnance a externí spolupracovníky k dodržování tohoto profesionálního kodexu a jsou při své činnosti vázáni následujícími principy.

Renovace, čištění a údržba koberců a další úkony je vedoucí pracovník povinen zahájit smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník vykonávající úklidové práce je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen přeložit občanský průkaz.

Pracovní postup pro čištění koberců

Kobercový Servis® v rámci realizace zakázek zajišťuje, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou na realizaci a provádění řemeslných jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Zajišťujeme úklidové práce mnoha významný váženým zákazníkům a firmám a tak se nemusíte obávat ani Vy.
Kobercový Servis® je patřičně pojištěna a tak nemusíte mít obavu, že by v případě škodní události nedošlo k nápravě. Naše firma je pojištěna v dostatečné výši, aby pokryla i katastrofální následky. Každý náš zaměstnanec a spolupracovník prochází teoretickou i praktickou přípravou včetně odborného školení.

Pracovní postup pro čištění koberců

 

Kobercový Servis® je držitelem lince inspekce a revize povrchových a kobercových materiálů (textilie, kámen, beton, dlažba, fasádní povrchy, kůže, přírodní materiály, dřevo aj.) britského institutu INSTITUTE od inspection of cleaning and restoration®. Tato licence nás opravňuje k odbornému provádění revizi povrchů a materiálu v rámci revitalizace a profesionálního čištění povrchů jako profesionální aplikační a odborně způsobilou provádění firmu. Tato naše klíčová způsobilost je základem a zárukou výsledné kvality námi prováděných služeb.

 

 

 

 

Pracovní postup pro čištění koberců

 

Kobercový Servis® je prostřednictví licence britského institutu – INSTITUTE od inspection of cleaning and restoration®, profesionálně vyškolena v oblasti revitalizace a profesionální údržby kobercových povrchů včetně technologicky certifikovaných prováděcích postupů v rámci čištění a ochrany povrchů a materiálů. Tato komplexní licence je získávána na základě dlouhodobé praxe v oboru facility managementu nemovitostí a údržby povrchů a je pro naši firmu dlouhodobým závazkem s cílem a zaměřením se na poskytování odborně způsobilých technologických konceptů realizací ve spolupráci s prestižními dodavatelskými subjekty a výrobci v rámci UK, EU a USA.

 

 

 

 

Renovace, čištění a údržba koberců a vyúčtování

Renovace, čištění a údržba koberců a jejich vyúčtování klientovi přichází na řadu po důkladné kontrole jednotlivých úkonů vedoucím pracovníkem. Vyúčtování prací probíhá po předání realizace. Celková cena je vypočtena základě dle skutečně strávených hodin pracovníky, dle počtu m2. Součástí ceny je také jednorázový poplatek za dopravu a případně příplatek za speciální úkony, materiály či prostředky, které byly odsouhlaseny objednatelem před zahájením realizace či dodatečně po vzájemného dohodě přidány v rámci prováděné realizace.

Pracovní postup pro čištění koberců

Účetní doklad nebo dodací list realizace prací vedoucí pracovník vyplní vždy. Protokol bude obsahovat přesný rozpis a výčet všech úkonů včetně jednotkových a konečných cen bez DPH a s DPH. Výše DPH 15% nebo 21% je stanovena dle typu klienta. Originál účtenky dodacího listu ponechá vedoucí pracovník klientovi a kopii předává do firmy. Na dodací list vyplní pracovník jak iniciály dodavatele, tak iniciály odběratele. Iniciály dodavatele a odběratele jsou zaslány e-mailem vedoucímu pracovníku v celkovém zadání úklidu.

Kobercový servis® a naši partneři

Naše firma spolupracuje s výhradně prověřenými dodavateli kvalitních profesionálních pomůcek a vybavení pro provádění našich činností a revitalizací – čištění a ochrany kobercových povrchů a podlah.

Našimi prestižními partnery a výhradními dodavateli jsou především níže uvedené firmy a značky:

ADVANCE MATERIALS
DEMA DEKOR
HP TRADING s.r.o.

BELLINZONI
LEGEN BRANDS USA
SANTOEMA
ANKER TECHNOLOGY
NANO PROFESIONAL
REDIMAX & HTC SYSTEM
KRÄNZLE ČR
WEHA SYSTEM
BIERCHMEIER SYSTEM